ติดต่อเรา

อัพเดตล่าสุด 2015-09-18 10:38:34
 

สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

47/10 อมรพันธ์ 4

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 0-2579-7044, 0-2941-3756

โทรสาร: 0-2941-3756

E-mail: rasmi_ap@yahoo.com